1968

Riviervismarkt 4: van woning naar winkel tot bank

In 1968 kocht de Nutsspaarbank het monumentale buurpand van Het Nutshuis: Riviervismarkt 4. Het gebouw had toen al een lange geschiedenis.

Afbeelding
Riviervismarkt 4 in Den Haag, naast Het Nutshuis

Al in de veertiende eeuw stond er een stenen huis op de plek van het huidige gebouw. Deze woning werd gebouwd door Heynric Coppier. Hij was de secretaris van Willem de Zesde, onder meer de graaf van Holland en Zeeland. Coppiers zoon verkocht het pand in 1460, waarna het verschillende keren van eigenaar wisselde.

Eind zestiende eeuw is het originele stenen huis vermoedelijk gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het pand was toen het bezit van Cornelis vander Hooch. Hij voegde voorhuizen toe aan de woning. In 1614 verkocht hij de helft van het huis aan zijn schoonzoon. Hierdoor ontstonden er twee woningen: Riviervismarkt 3 en 4.

In de zeventiende eeuw werd een achterhuis toegevoegd aan de woning. Bij een grote verbouwing in 1729 werd het huis verder uitgebreid toen de eigenaressen van nummer 3 en 4 het eens werden over de verdeling van de grond rondom de panden.

Glashandel De Wolf

Aan het einde van de negentiende eeuw werden steeds meer huizen aan de Riviervismarkt omgebouwd tot winkels en bedrijfspanden. Zo ook het pand op nummer 4. Vanaf 1895 was hier Glashandel De Wolf gevestigd. Op nummer drie zat in die tijd een viswinkel.

In 1968 kocht de Nutsspaarbank het toen sterk verwaarloosde pand, dat al een aantal jaren leeg stond. Vervolgens werd het gebouw aan de Riviervismarkt 3 in 1979 gekocht door de bank. In 1984 werd begonnen met een grote restauratie.

Grote verbouwing

Grote gedeeltes van het pand werden in originele staat hersteld. Glashandel De Wolf had namelijk muren weggehaald, de binnenplaats overdekt en een venster in de voorgevel verwijderd vanwege functionele overwegingen. Tijdens de restauratie werden de funderingen van het eerste stenen huis gevonden, net als twee putten waar afval in werd gestort. Uit de putten haalden archeologen onder meer een kookpot, een bord, tegels en een vergiet uit de zeventiende eeuw. 

De restauratie werd in 1986 afgerond. Vanaf dat jaar diende ‘het huis’ als ontvangstruimte van de directie van de Nutsspaarbank.

Onderdeel van Het Nutshuis

En inmiddels heeft het gebouw alweer andere bewoners gehad. Eigenaar Fonds 1818 had hier kantoor vanaf de oprichting in 1992 tot eind 2020, toen het fonds verhuisde naar de bovenste verdieping van buurpand Het Nutshuis. Vandaag de dag maakt nummer 4 officieel onderdeel uit van Het Nutshuis en doet het – net als nummer 5 – dienst als bedrijfsverzamelgebouw en zaalverhuurlocatie. De imposante Bestuurskamer en Directeurskamer en de knusse Tuinkamer zijn erg in trek bij uiteenlopende organisaties die in Het Nutshuis een bijeenkomst of vergadering houden.