1992

Ontstaan van Fonds 1818

Toen de Nutsspaarbank ’s Gravenhage in 1992 fuseerde met de VSB Bank, hield de stichting achter de Nutsspaarbank hier een flink aandelenpakket aan over. Deze stichting werd later omgedoopt tot Fonds 1818.

Afbeelding
Riviervismarkt 4 in Den Haag, naast Het Nutshuis, is het voormalig kantoor van Fonds 1818
Afbeelding
Trappenhuis Riviervismarkt 4, voormalig kantoor van Fonds 1818
Trappenhuis Riviervismarkt 4, voormalig kantoor van Fonds 1818
Afbeelding
Binnenplaats tussen de Directeurskamer en Bestuurskamer
Binnenplaats tussen de Directeurskamer en Bestuurskamer

 

De Haagse Nutsspaarbank werd in 1818 opgericht als instelling zonder winstoogmerk. De bank was bedoeld om de ‘gewone man’  vooruit te helpen. Door de bijna twee eeuwen heen breidde de bank haar werkgebied steeds meer uit. Daardoor werd het uiteindelijk een zakelijke organisatie.

Door de fusie met de VSB Bank, de latere Fortis Bank, verdween de gedachte van de bank als maatschappelijke instelling. Maar niet volledig. Het eigendom van de Nutsspaarbank, de gebouwen en het geld, was namelijk in handen van een stichting. Dankzij de verkoop van de bank in 1992 kreeg deze stichting een waardevol aandelenpakket in handen.

Van VSB naar 1818

De stichting werd tijdens de fusie omgedoopt tot Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Dit fonds besloot met het geld van de aandelen maatschappelijke doelen te steunen. Het geeft elk jaar ruim tien miljoen euro uit aan grote en kleine projecten in de negentien gemeenten van haar werkgebied. Waar jaarlijks die tien miljoen euro vandaan komen lees je in deze uitleg over het beleggingsbeleid van Fonds 1818.

Op 18 oktober 2001 kreeg de stichting een nieuwe naam: Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen. Met deze naam verwijst het fonds naar haar historische achtergrond, maar onderstreept het ook dat het een zelfstandige organisatie is, los van de bank. 

Tot op de dag van vandaag houdt Fonds 1818 – eigenaar en exploitant van Het Nutshuis – de gedachte van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen levend. Stichtingen, verenigingen en groepjes buurtbewoners die de samenleving mooier willen maken, kunnen bij Fonds 1818 aankloppen voor financiering en hulp bij het opzetten en uitvoeren van maatschappelijke projecten.