Foto expo

Foto Expo KABK

Vier afstuderende studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten laten zich in deze fototentoonstelling ieder op hun eigen wijze inspireren door het thema ‘generaties’: van babyboomers en de verloren generatie tot en met de Millenniumgeneratie en alles wat zich daartussen afspeelt.