Eastern Neighbours Filmfestival

Eunic Day of Languages: Taal verbindt ons allemaal

Lector: Professor Radovan Lucic, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, capaciteitsgroep Slavische talen en culturen
 
 
Taal is een groot onderdeel van de cultuur van een land. En elkaar begrijpen is de basis van een goede relatie; en goede reden om in te zoomen op een van de belangrijkste intermenselijke communicatiemiddelen: taal.
 
Talen leren we makkelijker door te zien en horen tegelijk. ENFF nodigt je daarom uit om meer te leren over Oost- en Zuidoost-Europese talen. Via film; van verhalen en achtergronden uit verschillende culturen, via kenmerkende klanken van diverse talen, intonatie en taalkunde.
 
Taalworkshop
Je bekijkt verschillende korte films waarin een Oost- of Zuidoost-Europese taal wordt gesproken. Kun je op basis van het verhaal, de beelden en de klanken de juiste taal selecteren? Na de films volgt een presentatie van een taalkundige over de basisbeginselen van elk van de talen.
 
Na afloop is er de mogelijkheid om – met elkaar en met de taalkundige – na te praten. Deze workshop wordt gegeven door professor Radovan Lucic, linguïst en lector aan de UvA.
 
 
FILMS
SHOOTING STAR, Lyubo Yonchev, 2015, 28 min
SING, Kristof Deak, 2016, 25 min (Oscar-winnaar)
THE COLLISION, Simon Stefanides, 2016, 13 min
GOOD LUCK ORLO!, Sara Kern, 2016, 14 min
HEDGEHOG’S HOME, Eva Cvijanovic, 2017, 10 min